активи

АКТИВ рус АКТИВукр ASSETeng

АКТИВ - власність підприємства, яка повинна працювати на отримання прибутку.

Актив - це відповідь на питання

  1. Що має підприємство
  2. Навіщо це потрібно

Актив - це ресурси для отримання прибутку.

Визначення АКТИВІВ з нормативних документів:

активи - це ресурси, контрольовані організацією в результаті подій минулих, періодів, від яких очікується отримання економічної вигоди в майбутньому.рус
активи  - ресурси, контрольовані підпріємством в результате минуло подій, использование якіх, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у Майбутнього. ПСБО 2.укр
Asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity (IASB Framework).eng