Баланс як форма звітності. Горизонтальне і вертикальне уявлення Балансу

Баланс - це базова форма фінансової звітності підприємства практично у всіх країнах світу.

 Форму Балансу називають форма1, Balance Sheet.

Кожна держава, яка потребує від бізнесу надання фінансової звітності, визначає обов'язковий формат Балансу. Баланси різних країн будуть відрізнятися один від одного за формою, але не за суттю.

Існує два формати Балансу: горизонтальний і вертикальний.
Горизонтальний Баланс ми вже розглянули, коли малювали «кватирку». Баланс в цьому випадку - двостороння таблиця, в якій ліва сторона Активи, а права - Пасиви.

Ця форма зручна для візуального сприйняття, і ми будемо нею користуватися і далі.

У Балансі вертикального формату Пасив розташовується під Активом, таким чином, що форма Балансу витягнута в стовпчик.

Подивимося це на прикладі вже знайомого нам річного звіту Facebook, Inc.

Зверніть увагу, що Балансі України в пасиві спочатку варто Капітал, а нижче - Зобов'язання.

У балансі інших країн може бути навпаки: Пасив починається з Зобов'язань, а нижче визначено Капітал. Суть частин Балансу від цього не змінюється.

(https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/annual_reports/2018-Annual-Report.pdf)

Вертикальний Баланс зручний тим, що праворуч від значень актуальною дати можна розташувати значення інших періодів за тими ж статтями. Це дозволяє одним поглядом зробити основний аналіз тенденцій підприємства.

У звіті Facebоok ми бачимо зростання всіх показників з 2014 по 2018 рік.

Таке розгляд рядків Балансу називається «горизонтальний аналіз», тому що значення, які ми порівнюємо, розташовуються по горизонталі. Виходить розкадровка по датах Балансу, як ми бачили в попередній статті.

 

Баланс (Форма 1) в Україні також має вертикальний формат і дві колонки значень: на початок звітного року та на кінець періоду. Зручно порівняти ці значення і побачити рух підприємства за поточний рік.

Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin