Капітал і Чисті Активи в Балансі. Практичне застосування.

Баланс підприємства складається з трьох частин, які пов'язані формулою

АКТИВИ = КАПІТАЛ + ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Звідси з'являється визначення Капіталу за залишковим принципом

КАПІТАЛ = активи - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капітал - це частина Активів підприємства, яка залишається після вирахування всіх зобов'язань за Державною гарантією.

Цей же показник називають Чистими Активами.

Чисті Активи підприємства (англ. Net Assets) - це вартість Активів за вирахуванням всіх Зобов'язань, тобто очищена від Зобов'язань.

 

Таке визначення показує, скільки активів придбано на власні кошти підприємства, на кошти, що належать Засновникам.

Чисті Активи можна розглядати як вартість підприємства, розрахована на підставі Балансу. Цей показник активно використовується в фінансовому аналізі.

Зміна Чистих Активів з року в рік показує зростання або падіння вартості підприємства.

 

Розрахунок Чистих Активів став несподівано актуальним останнім часом для укладення будь-яких господарських договорів.

Справа в тому, що в Законі України про Суспільствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в 2018 році з'явилася норма про те, що укладення угоди на суму понад 50% чистих активів Товариства має бути погоджено загальними зборами Засновників.

Це означає, що при укладанні угоди потрібно взяти Баланс ТОВ за останній квартал, визначити Чисті Активи Товариства і порівняти з сумою угоди. Якщо сума угоди понад 50% чистих активів, то треба зібрати Загальні збори Засновників і в рішенні затвердити можливість підписання такого договору.

Директор, який підписав таку угоду без рішення засновників, перевищить свої повноваження і створить ризик визнання договору недійсним.

Ця норма ускладнює процес укладання деяких договорів.

 Для підприємства з маленьким внеском засновників і невеликим прибутком більшість нових угод зажадають узгодження з Загальними зборами Засновників.

Для розрахунку Чистих Активів подивимося на Баланс ТОВ «Аватар», невеликого виробництва в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, котрий продає продукцію підприємствам.

Для розрахунку Чистих Активів подивимося на Баланс ТОВ «Аватар», невеликого виробництва в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, котрий продає продукцію підприємствам.

Цифри в Балансі наведені в тисячах гривень.

Щоб обчислити Чисті Активи потрібно від загальної суми Активів відняти суми зобов'язань.

Для зручності роботи кожному рядку Балансу в офіційній формі привласнений свій номер-код.

Чисті Активи = Рядок 1300 - Рядок 1595 - Рядок 1695 - Рядок 1700

Чисті Активи = 3581,4 - 3,2 - 3308,6 - 0 = 269,6

269,6 це і є сума Власного капіталу з рядка 1 495.

50% Чистих Активів = 269,6 * 0,5 = 134,8

Якщо ваше підприємство укладає договір з ТОВ «Аватар» суму понад 134 800., Вам треба отримати копію рішення зборів засновників вашого контрагента.

Нагадаю, ця норма стосується тільки Товариств з обмеженою відповідальністю.

 

 

Перевірте Баланс вашого підприємства.

На яку суму можна укладати угоди без рішення зборів засновників?

Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin